«Η αλήθεια αποκαλύπτεται μέσα από την απόκρυψή της»

Συνάντηση κατεύθυνσης 3ικαστικού 3ργαστηρίου με θέμα:

 

ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ   ΚΑΙ ΑΝΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ

«Η  αλθεια  αποκαλπτεται  μσα  απ την  απκρυψ  της»

Το μαύρο τετράγωνο του Καζιμίρ Σεβερίνοβιτς Μαλέβιτς

 

Παρασκευή, 05-12-2014 ώρα 10:30,

στην μεγάλη αίθουσα των θεωρητικών.

Χάρης Κοντοσφύρης – Θωμάς Ζωγράφος

 

ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ   ΚΑΙ ΑΝΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ

«Η  αλήθεια  αποκαλύπτεται  μέσα  από την  απόκρυψή  της»

Το μαύρο τετράγωνο του Καζιμίρ Σεβερίνοβιτς Μαλέβιτς

 

Το  απόλυτο,  εξ’  αιτίας  της   φύσεώς  του,  δεν  χωρεί  περιορισμούς στην  έκφραση.    βρίσκεται  πάνω και  πέρα απ’ όλα, γι’ αυτό και μπορεί να εκφραστεί με όλα:                       Δεν  υπάρχει  απόλυτη  μορφή,  όνομα,  έκφραση:  και  ο   ίδιος  ο Θεός δεν  εμφανίζεται  με  έναν  μονάχα   τρόπο,  αλλά  με  πολλούς,  κι  αυτό αποδεικνύει  ότι  η   αλήθεια  είναι  απόλυτη,  αλλά  μπορεί  να  πάρει  πολλές  διαφορετικές  μορφές, και όλες να μπορούν  να την  εκφράζουν.

                                                                                                                   Γρηγορίου Παλαμᾶ, Β’ Ἐπιστολὴ πρὸς Βαρλαὰμ

 

«Η αλήθεια είναι ότι πρέπει από το ένα μέρος   ν’ αποδίδωμε σ’ αυτήν καταφατικά όλες τις θέσεις των όντων, σαν αιτία των όλων, κι από το άλλο σωστότερα να τις αποφάσκωμε όλες, με την πεποίθηση ότι υπερβαίνει τα πάντα, και να μη νομίζομε ότι οι   από -φάσεις αντίκεινται στις κατα-φάσεις, αλλά να νομίζομε ότι αυτή πολύ πρωτύτερα υπερβαίνει τις στερήσεις, διότι ευρίσκεται επάνω από κάθε αφαίρεση και θέση».

Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περὶ μυστικῆς θεολογίας. 

Άποψη της  έκθεσης του  Μάλεβιτς «Αυτοβιογραφία»

Galerija Gregor Podnar, Βερολίνο

Συνεπώς,  ο Θεός  δεν  μπορεί  να  είναι  ούτε  το  νόημα  του  ανθρώπου,  γιατί προσεγγίζοντάς τον  σαν  τελικό  νόημα,  ο  άνθρωπος  δεν  θα  προσεγγίσει  τον  Θεό,  δεδομένου  ότι  το  όριο  βρίσκεται  στο  όριο  όλων  των  νοημάτων, και  πέρα  από  αυτό  είναι  ο  Θεός  στον  οποίο  δεν  υπάρχει  πλέον  νόημα.  Έτσι,  όλα  τα  ανθρώπινα  νοήματα  που  οδηγούν  στην έννοια  του  Θεού χαρακτηρίζονται  από  το  μη-νόημα.  Άρα,  ο  Θεός  δεν  είναι καθόλου  το νόημα, αλλά το  μη-νόημα. Είναι το μη-νόημά του που πρέπει να βλέπουμε στο απόλυτο, το τελευταίο                      μη-αντικειμενικό σύνορο».

 

K. Malevich, Ο Θεός δεν είναι έκπτωτος, Γραπτά, 

 

«Ὅτι  μὲν  οὖν  ἐστι  Θεὸς ἄναρχος, ἀτελεύτητος,  αἰώνιός  τε  καὶ  ἀΐδιος,  ἄκτιστος,  ἄτρεπτος,  ἀναλλοίωτος,  ἁπλοῦς, ἀσύνθετος,  ἀσώματος,  ἀόρατος,  ἀναφὴς,  ἀπερίγραπτος,  ἄπειρος,  ἀπερινόητος,  ἀπερίληπτος,  ἀκατάληπτος,  ἀγαθὸς,  δίκαιος,  πάντων κτισμάτων  δημιουργός».

 

Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. 

 

αρχείο λήψης (2)

 

 

images

Τα  έργα  του στην  έκθεση  «0,10./ Η  τελευταία  φουτουριστική έκθεση».  Το «Μαύρο Τετράγωνο» διακρίνεται στην ένωση των δύο τοίχων.

© 2020 eetf.uowm.gr