1. Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών/
Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός
& Αθλητικός σύλλογος «Άγιος Γερμανός»

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρέσπες
Ωρες απασχόλησης: Δευτέρα: 8 ώρες (9 πμ έως 5 μμ)
Τετάρτη: 6 ώρες (9 πμ έως 3 μμ)

1.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1α.  Μαθήματα ελεύθερου σχεδίου
σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού και του Γυμνασίου & Λυκείου Λαιμού Πρεσπών.

1β.  Μαθήματα χρώματος
σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού και του Γυμνασίου & Λυκείου Λαιμού Πρεσπών.

1γ.  Δημιουργία εφημερίδας ή άλλη δημιουργική δραστηριότητα
με παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γερμανού

2.    ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ/ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

(φωτογραφία, video/ πολυμέσα, σκίτσο, προπλάσματα κλπ)
Πρόκειται για αποτυπώσεις/ καταγραφές που αφορούν στο σύνολο της Πρέσπας και στα τρία κράτη:

–    Τοπίο σε διάφορες εποχές /ώρες,
–     αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες παραδοσιακών κτιρίων (μορφές, υλικά, εργαλεία κλπ.),
–     φυσικό περιβάλλον χλωρίδα – πανίδα,
–    ανθρώπινες παραδοσιακές δραστηριότητες,
–    περιβαλλοντικές δράσεις όπως διαχείριση υγρών λιβαδιών, δακτυλίωση πουλιών, επαναεισαγωγή τοπικής φυλής νάνων αγελάδων κλπ.,
–    υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αφορά και στις τρεις χώρες,
–    καταγραφή στοχευμένων δράσεων που αναδεικνύουν τη σχέση ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον (πχ. ανακατασκευή παραδοσιακής βάρκας των Πρεσπών κλπ.)

Το τελικό υλικό θα συγκεντρωθεί σε μια οργανωμένο αρχείο με ελεύθερη πρόσβαση και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για:

–    Διοργάνωση εκθέσεων και στις τρεις χώρες.
–    Δημιουργία ημερολογίου.
–     Δημιουργία ενημερωτικών πινακίδων.
–    Έκδοση ενημερωτικού έντυπου υλικού.
–    Εμπλουτισμό ιστοσελίδων.
–    Διοργάνωση και παρουσία σε εκδηλώσεις του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.
–    Δημιουργία μικρού ντοκιμαντέρ με βάση το υλικό που έχει η ΕΠΠ από διάφορα ντοκιμαντέρ για την περιοχή, από το 1965 μέχρι σήμερα.
–     Κατασκευή προπλάσματος όλης της λεκάνης απορροής των Πρεσπών για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς ξενάγησης.
–    Δημιουργία καλλιτεχνικών οπτικοακουστικών ή άλλου τύπου παρουσιάσεων για την Πρέσπα.


3.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
του ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ του ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Η ΕΠΠ οργανώνει την επισκευή και αποκατάσταση του παλιού νερόμυλου του Αγ. Γερμανού. Οι φοιτητές θα συμμετάσχουν στις εργασίες της εσωτερικής διαμόρφωσης για την προβολή και ανάδειξή του (φωτογραφικό υλικό, σχέδια, εκθέματα κλπ).

 

4.    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ “ΣΠΙΤΙΟΥ” για τις ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ

Οι νυχτερίδες συχνά διαβιώνουν σε παλιά ερειπωμένα σπίτια της περιοχής. Τα σπίτια αυτά χάνονται σταδιακά μέσα στο χρόνο (καταρρεύσεις, ανοικοδομήσεις, οχλήσεις κλπ.).
Η ΕΠΠ οργανώνει τη δημιουργία ενός «σπιτιού» μικρού μεγέθους από πλιθιά που να εξασφαλίζει κατάλληλες, για τις νυχτερίδες, συνθήκες. Η δράση αυτή θα μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (φοιτητές 4-8).

© 2020 eetf.uowm.gr