Διαγωνισμός Φωτογραφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 90 χρόνων από την ίδρυση του, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο “Το πανεπιστήμιο και οι
άνθρωποί του”. Οι φωτογραφίες των διαγωνιζομένων μπορούν να απεικονίζουν τους
χώρους του πανεπιστημίου, τους ανθρώπους του αλλά και ιδέες που αφορούν στην
εκπαιδευτική διαδικασία και στην ιστορία του ιδρύματος.

© 2020 eetf.uowm.gr