1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής 12η Βδομάδα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2014-15

Ποιος έχει κάνει τι; Ποια τιμή σε ποιόν πρώτο; Ποιά/ος η πρωτοτυπία; Υπάρχει πρώτος…υπάρχει δεύτερος…υπάρχει ιδέα…;

picasso braque

12. Κατευθυνση 2014-15 15 έως 19 Δεκεμβρίου

© 2020 eetf.uowm.gr