1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες, Πορεία προς τον Δενδροπόταμο, 11 Ιουλίου 2015

νεδελκος 11 7 2015 small

 

Με την Πορεία του Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα τρείς φάσεις διερεύνησης του Δενδροπόταμου:

1η Φάση (13.12.2014): Πορεία μεταξύ του οικισμού των Ρωσοπόντιων και του Σουπερμάρκετ Καρφούρ.

-2η Φάση (22.3.2015): Πορεία μεταξύ του Σουπερμάρκετ Καρφούρ και του Σταθμού Μετασχηματιστών της ΔΕΗ

3η Φάση (11.7.2015): Πορεία κατά μήκος του Λεωφόρου Δενδροπόταμου ως τις εκβολές του.

Η Εικαστική Πορεία  στη Τρίτη φάση κινήθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου στο τελευταίο μέρος του χείμαρρου του Δενδροπόταμου, ανάμεσα στο ξεκίνημα της λεωφόρου Δενδροποτάμου και στην εκβολή του στο Θερμαϊκό.

Τρεις ήταν οι ζώνες που συναντήσαμε εκείνη την ημέρα: Η περιοχή μεταξύ του σημείου αφετηρίας και των σιδηροδρομικών γραμμών, η περιοχή μεταξύ των σιδηροδρομικών γραμμών και του σημείου όπου ο χείμαρρος εμφανίζεται ξανά και από εκεί μεταξύ της έναρξης του χείμαρρου και της εκβολής του στο Θερμαϊκό. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε η διαδικασία διερεύνησης του χειμάρρου, τουλάχιστον η επίγεια, διότι υπάρχει η σκέψη να υπάρξει και τέταρτη που θα κινηθεί μέσα από τον υπόνομο αυτού που είναι τώρα ο Δενδροπόταμος.

Σε κάθε μία από αυτές υπήρξαν ερεθίσματα και εμπειρίες που θα τις επεξεργαστούμε έτσι ώστε να προκύψουν έργα/συμβάντα. Η διερεύνηση του Δενδροπόταμου ανέδειξε το πώς το νερό κινείται και μέσα από τη ροή του καθορίζει τον αστικό ιστό, ή τουλάχιστον όλα όσα έχουν υπάρχουν από αυτό. Σε μια απόσταση 15 χιλιομέτρων συναντήσαμε όλες τις αντιφάσεις και τις συνθήκες που αναπτύσσονται γύρω από το νερό, και αυτό που το νερό υπαγορεύει ως ανθρώπινες δραστηριότητες.

6. Εικαστική Πορεία βιβλιογραφία

© 2020 eetf.uowm.gr