2η προκήρυξη του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση-Eαρινή περίοδο 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση κατά την εαρινή περίοδο του

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών σε
χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με επιλέξιμη ημερομηνία
έναρξης μετακινήσεων από 01/02/2023 έως 30/06/2023.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στο γραφείο Erasmus από
10 Οκτωβρίου 2022 έως 31 Μαϊου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια
αξιολόγησης, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική
διευκρίνιση και ενημέρωση.

 

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

© 2020 eetf.uowm.gr