39ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 39ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα «Εκπαιδευτικοί οργανισμοί μάθησης», που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από 30 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2023.

Σκοπός του 39ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η παρουσίαση θεμάτων σχετικά με τις μεθόδους οργάνωσης, εξέλιξης, διοίκησης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών οργανισμών μάθησης για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και λειτουργία τους. Επιπλέον είναι η ανάλυση θεμάτων σχετικά με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τις πρακτικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Τέλος, το συνέδριο θα επικεντρώσει τις εργασίες του στη γλωσσική επιθετικότητα, τον γλωσσικό ρατσισμό

Οι βασικοί άξονες του συνεδρίου είναι:

Οργανισμοί Μάθησης . Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Μάθησης . Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Μάθησης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης . Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Μάθησης . Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Μάθησης και Διαπολιτισμικότητα . Ηγεσία και Οργανωτικό Κλίμα

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom και θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Ι.ΠΟ.Δ.Ε. στο Youtube: ipode gr για ελεύθερη παρακολούθηση.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το συνέδριο στην ιστοσελίδα σας και να ενημερώσετε τα μέλη ΔΕΠ, τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του τμήματός σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Παντελής Γεωργογιάννης

τ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Τηλ/fax: +30-2610993855

Ιστοσελίδα: http://www.ipode.gr,

http://ipode.gr/39conference/

e-mail: synedria@ipode.gr

© 2020 eetf.uowm.gr