Ανακοίνωση-Αλλαγή ώρας εξεταστικής Σεμπτεμβρίου για το μάθημα των “Ψηφιακών Τεχνών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η εξέταση τη Τετάρτη 13/09/2017 για τα μαθήματα

Ψηφιακές Τέχνες και Ψηφιακές τέχνες Ι,ΙΙ,ΙΙ: Εικονικός χώρος και σύνθεση

διαμορφώνεται ως εξής:

Εψεφ.1 Εργαστήριο Εφαρμογών – Ψηφιακές Τέχνες

11:00 πμ-1:00 μμ

και

Εσχ.5γ Ψηφιακές τέχνες Ι: Εικονικός χώρος και σύνθεση – Μπούζας

Εσχ.6γ Ψηφιακές τέχνες ΙΙ: Εικονικός χώρος και σύνθεση – Μπούζας

Εσχ.7γ Ψηφιακές τέχνες ΙΙΙ: Εικονικός χώρος και σύνθεση – Μπούζας

1:00 μμ- 3:00 μμ

 

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr