ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 11/10/2021 έως και 20/10/2021.
Για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα τρία αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων
(Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο).
http://register.uowm.gr

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Γραμματεία ορίζεται από 11 έως και 20 Οκτωβρίου 2021.
Οι επιτυχόντες, αφού υποβάλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτηση, θα την εκτυπώσουν και θα αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Μια (1) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Τα δικαιολογητικά θα τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος ως τις 20-10-2021. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης προσέλευσης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα.

Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
3ο Χμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης
53100 Φλώρινα
Ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password) μετά την οριστική λήξη των εγγραφών και κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση uregister.uowm.gr.

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:
α) για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης.
β) για την αίτηση λήψης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)
Αιτήσεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας θα υποβάλλονται στη διεύθυνση: https://academicid.minedu.gov.gr/
γ) για Υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ στη διεύθυνση https://eudoxus.gr
δ) για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ECLASS στη διεύθυνση https://eclass.uowm.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=7
ε) για την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Οδηγίες υπάρχουν στη διεύθυνση https://noc.uowm.gr/www/services/email/

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2020 eetf.uowm.gr