Ανακοίνωση για υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση για το ακ. έτος 2018-19

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να σιτίζονται το ακαδ. έτος 2018-19, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://web.upowm.gr/applications.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ξεκινάει στις 16 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου 2018.

Ανακοίνωση – Σίτιση 2018-2019

Υπεύθυνη δήλωση σίτισης

© 2020 eetf.uowm.gr