ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για της εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου Απογευματινό εργαστήριο σχεδίου

asxediasto
 
Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του των τριών εξαμήνων του εργαστηρίου Σχεδίου  του Τ.Ε.Ε.Τ Φλώρινας.
 
1) Εργατικότητα – ποιότητα έργου.
2) Συμμετοχή σε δράσεις του Τμήματος
3) Έρευνα σε θεωρητικό και εργαστηριακό πλαίσιο, προτάσεις διάχυσης, αλληλεπίδρασης,  καινοτομίες.
4)  Εκπόνηση καινοτόμων εργασιών σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο.
.
 
Προϋποθέσεις παρουσίασης του εικαστικού έργου  φοιτητριών/τών  κατά την διάρκεια των εξετάσεων.
 
1)  α. Επιλογή και παρουσίαση 5 έργων από το σύνολο των εργασιών του εξαμήνου σε οποιαδήποτε τομέα στο σύνολο των εργαστηρίων που συμμετείχατε . 
κκκ β. Απαρίθμηση  και καταγραφή των συμμετοχών σε δράσεις
κκ  γ. Οι ερευνητικοί στόχοι κατά την διάρκεια του εξαμήνου.
(Τα παραπάνω θα παρουσιαστούν σε μορφή power point ή σε μορφή άλλου  προγράμματος που εσείς επιθυμείτε και θα διαρκέσει πέντε λεπτά ).
2)     Το σύνολο των εργασιών του εξαμήνου θα υπάρχει μαζί σας σε φάκελο, κατά την διάρκεια των εξετάσεων.
 
Η αυτοαξιολόγηση της φοιτήτριαςή θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια στην κλίμακα του 10. Η τελική αξιολόγηση προκύπτει από την υποδιαίρεση και  της αξιολόγησης του συντονιστή του εργαστηρίου και εκπροσώπου των παριστάμενων. Ο αυτοαξιολογούμενος προτείνει κάθε φορά έναν εκπρόσωπο, σε περίπτωση αδυναμίας ορίζει κάποιον ο συντονιστής.                                                                                                                              
Πιθανά να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση για το έργο σας εφόσον αυτό απαιτηθεί, από τους συμφοιτητές/τριες σας και τους συντονιστές. Η παραμονή όλων στην διαδικασία αξιολόγησης είναι επιβεβλημένη.

Στόχος αυτού του τρόπου αξιολόγησης είναι η ενίσχυση της ικανότητας  αυτοπαρουσίασης και η διαχείριση του σκέπτεσται μπροστά σε κοινό.
Καλή συνεργασία 

© 2020 eetf.uowm.gr