Ανακοίνωση και Αίτηση προς τους φοιτητές για τη διαμονή τους στις φοιτητικές εστίες, ακαδημαΐκού έτους 2012-2013. Προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων – Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση προς τους φοιτητές για τη διαμονή τους στις φοιτητικές εστίες, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013».

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους φοιτητές που ήδη διαμένουν στις φοιτητικές εστίες αλλά και όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, εάν εφόσον ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά προκειμένου να αξιολογηθούν και να γίνει η εκ νέου κατανομή στα δωμάτια της φοιτητικής εστίας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό σημείωμα εισοδημάτων 2010) στις Γραμματείες των Τμημάτων τους μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012. […] 

 

Κατεβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση σε μορφή pdf.

 

Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή pdf.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr