Ανακοίνωση προς όλους τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση το ακ. έτος 2017-2018

Anakoinwsi_prwtoeteis foitites_sitisi_2017-2018_TEET_signed

Στο διάστημα από 5-13 Οκτωβρίου 2017, όσοι εκ των πρωτοετών φοιτητών του
Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στη
Φλώρινα το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω
της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://web.uowm.gr/applications.
Για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν
τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα τρία αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων
(Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο).
Η αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά θα αποσταλούν κατά το προαναφερθέν
χρονικό διάστημα είτε αυτοπροσώπως στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου είτε με ταχυδρομείο στην
παρακάτω διεύθυνση (Γραφείο Σίτισης-Στέγασης, 3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 53100 Φλώρινα, τηλ.
23850-55203, αφορά τους φοιτητές στη Φλώρινα).
Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν
είναι πλήρη δεν γίνονται δεκτά.

© 2020 eetf.uowm.gr