Ανακοίvωση

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013 και τη
Δευτέρα (Καθαρά Δευτέρα) 18 Μαρτίου 2013.

© 2020 eetf.uowm.gr