Απονομή του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

Φλώρινα, 17 /4 /2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, όποιος επιθυμεί την απονομή του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 5259/τ.Β΄/23-11-2018, μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στα κάτωθι e-mail :
mxristopoulou@uowm.gr, sgrigoriadou@uowm.gr

Ο τίτλος παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως ή ο κάθε ενδιαφερόμενος θα αποστέλλει courier για την παραλαβή του.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr