Αποτελέσματα φακέλων ατόμων με ειδική καλλιτεχνική προδιάθεση ακαδημαϊκού έτους 2012-13

Αποτελέσματα φακέλων ατόμων με ειδική καλλιτεχνική
προδιάθεση ακαδημαϊκού έτους 2012-13

Εγκρίνεται η συμμετοχή στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος
για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 των κάτωθι:

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2 ΚΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
3 ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
4 ΜΗΤΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5 ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
9 ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΡΟΖΑ
10 ΠΟΥΡΣΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11 ΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
12 ΤΣΙΧΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
13 ΤΣΟΥΛΦΑ ΤΣΟΥΛΦΑ

Οι κάρτες υποψηφίων των εισιτηρίων εξετάσεων των επιτυχόντων της διαδικασίας
επιλογής των ατόμων με ειδική καλλιτεχνική προδιάθεση θα παραληφθούν από τη
Γραμματεία την πρώτη μέρα των εξετάσεων μαζί με το φάκελο της υποψηφιότητας.

Οι μη επιτυχόντες παρακαλούνται να παραλάβουν το φάκελό τους είτε προσερχόμενοι
στη Γραμματεία του Τμήματος είτε με εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία θα
συνεννοηθούν οι ίδιοι. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά το πέρας των εισιτηρίων
εξετάσεων οι φάκελοι θα καταστραφούν.

Αποτελέσματα φακέλων ατόμων με ειδική καλλιτεχνική
προδιάθεση ακαδημαϊκού έτους 2012-13

Εγκρίνεται η συμμετοχή στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος
για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 των κάτωθι:
α/α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ
ΚΟΥΡΑΚΗ
ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑ
ΜΗΤΡΙΤΣΑΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ
ΜΠΡΕΛΛΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΟΥΡΣΑΤΟΥΔΗΣ
ΤΟΥΛΑ
ΤΣΙΧΤΗ
ΤΣΟΥΛΦΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΡΟΖΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΑ

Οι κάρτες υποψηφίων των εισιτηρίων εξετάσεων των επιτυχόντων της διαδικασίας
επιλογής των ατόμων με ειδική καλλιτεχνική προδιάθεση θα παραληφθούν από τη
Γραμματεία την πρώτη μέρα των εξετάσεων μαζί με το φάκελο της υποψηφιότητας.

Οι μη επιτυχόντες παρακαλούνται να παραλάβουν το φάκελό τους είτε προσερχόμενοι
στη Γραμματεία του Τμήματος είτε με εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία θα
συνεννοηθούν οι ίδιοι. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά το πέρας των εισιτηρίων
εξετάσεων οι φάκελοι θα καταστραφούν.

© 2020 eetf.uowm.gr