Αποτελέσματα Εισιτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Επιτυχόντες Εισιτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

Οι πρωτοετείς φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας http://register.uowm.gr μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής από 3-12 Οκτωβρίου. Για την είσοδο τους στην εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν τον κωδικό της κάρτας τους που είχαν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και τα τρία αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο).

Στη συνέχεια εκτυπώνουν την αίτηση προεγγραφής, την υπογράφουν και την αποστέλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:
1. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για αγόρια).
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Ανακοινώσεις για την υποβολή δικαιολογητικών για την διαμονή στην εστία & για δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου

Ypovoli dikaiologitikwn prwtoeteis TEET_sitisi

Ypovoli dikaiologitikwn prwtoetwn TEET_esties

 

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση