Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. έτους 2019-20

Ο αριθμός πρωτοκόλλου βρίσκεται στο «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου/ας» το οποίο σας παραδόθηκε πριν από τις εξετάσεις.

Οι εγγραφές θα γίνουν από τις 17/02/2020 έως 18/02/2020.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αστ. Ταυτότητα
  2. Πτυχίο
  3. Αναλυτική Βαθμολογία
  4. Δύο (2) φωτογραφίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τα παρακάτω τηλέφωνα:

Γρηγοριάδου Σοφία – 2385055240

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1

8

4,7
2 4 3,2
3 12 5,5
4 2 5,8
5 6 5,3
6 10 4,5
7 15 5,3
8 9 4,8
9 13 4
10 7 3,8
11 16 4,2

© 2020 eetf.uowm.gr