Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση

Αντωνίου Νικόλας

Νικόλας Αντωνίου – Δ.Π.Α. στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας.

Κατσούλης Αντώνης

Δημόπουλος Δημήτριος – Κοζίδης Σάββας – Μήτση Ειρήνη

Ιωαννίδης Χρήστος

Μακινατζής Θωμάς

Μανουσαρίδου Ελένη – Τζέλη Φωτεινή

Μενούνου Ευαγγελία

Πράππα Μαρία – Κορρέ Πέννυ

Ζερβάκη Ελένη

Αρβανιτίδου Αθανασία

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr