Επισκέπτες Καλλιτέχνες

Heinz Nigg

  Heinz-Nigg,κοινωνιολόγος,-συζήτηση-με-Ελβετία-μέσω-scype,-Δεκέμβριος-2011

Nina Felshin

  Nina-Felshin,κριτικός-Πρέσπες-Ιούνιος 2011

Κάτια Γέρου

  Κάτια-Γέρου,ηθοποιός-Φλώρινα,-Λέσχη-Πολιτισμού,Μάιος 2011

Κυριάκος Κατζουράκης

  Κυριάκος-Κατζουράκης-Κάτια-Γέρου-Φλώρινα-ΤΕΕΤ

Στέφανος Τσιόδουλος

  Στέφανος-Τσιοδουλος,εικαστικός, λαογράφος-Δροσοπηγή-Μάιος 2011  

Σπύρος Ζαμπέλης

  Σπύρος-Ζαμπέλης,εικαστικός-Δροσοπηγή-Μάιος  2011

Μαρία Γρηγορίου

  Μαρία-Γρηγορίου,εικαστικός,-Δροσοπηγή-Μάιος 2011

Γεωργία Γκρεμούτη

  Γεωργία-Γκρεμούτη,εικαστικός-Δροσοπηγή-2011

Άκης Γκούμας

Ακης-Γκούμας, εικαστικός-Δροσοπηγή-2011

Γιάννης Παπαδόπουλος

  Γιάννης Παπαδόπουλος, εικαστικός, Μάιος 2011

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr