Αντίγραφο ΙΙ – Παραστατική Αρχαιολογία

6ο εξάμηνο, Εργαστήριο Εκκλησιαστικών τεχνών

Διδάσκουσα - ων Ούρεσης Τοντόροβιτς
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.6θ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση