Από την παραστατική στην ανεικονική Τέχνη – Η εικαστική σκέψη στις αρχές του 20ου αιώνα

3ο εξάμηνο, 5ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Επε.08
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα στοχεύει στην ενημέρωση και κατανόηση των φοιτητών/τριών της μεταβατικής πορείας στην εικαστική σκέψη και το έργο των δημιουργών στις  αρχές του 20ου αιώνα, από την παραστατική στην ανεικονική Τέχνη.

Η στόχευση αυτή εμπεριέχει και αξιοποιεί το έργο, τη διδασκαλία, αλλά και τα θεωρητικά κείμενα των πρωτοπόρων δημιουργών των αρχών του 20ου αιώνα. Το υλικό αυτό μπορεί να δώσει ταυτόχρονα, την αφορμή για την προσέγγιση του έργου και της διδασκαλίας των δημιουργών μέσα από δράσεις – εργασίες των φοιτητών/τριών. Παράλληλα οι σκέψεις των Στοχαστών αλλά και των Θεωρητικών της Τέχνης, πάνω στο φαινόμενο της ανεικονικής Τέχνης, αποτελούν την αφορμή για την κατανόηση, διεύρυνση και μορφοποίηση της στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.

Βιβλιογραφία

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, (2006). Έννοιες της Τέχνης τον 20ο αιώνα. Αθήνα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, (2006). Από την μινιμαλιστική στην εννοιολογική Τέχνη. Αθήνα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Πολ Κλέε, (1989). Η εικαστική σκέψη, τα μαθήματα στη σχολή Μπαουχάουζ, Αθήνα: Μέλισσα, τόμ. I – II.

© 2020 eetf.uowm.gr