Χαρακτική ΙΙΙ

7ο εξάμηνο, Εργαστήριο Χαρακτικής – Έντυπης Τέχνης

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Εσχ. 7α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Προετοιμασία για ατομική έρευνα, παραγωγή και τεκμηρίωση του έργου των φοιτητών. Εμβάθυνση στις μεικτές τεχνικές, χρήση H/Y, συνδυασμός εκτυπωτικών τεχνικών όλων των χαρακτικών εφαρμογών, κλασικής χαρακτικής και ψηφιακών εικαστικών εκτυπώσεων. Συνδυασμός της χαρακτικής με την ψηφιακή τεχνολογία και με άλλες εικαστικές γλώσσες καθώς και με άλλες μορφές τέχνης. Εστίαση σε προσωπικές εικαστικές αναζητήσεις.

Μαθησιακά Aποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Χαρακτικής 3 οι φοιτητές είναι σε θέση:

  • να συνδυάσουν τις τεχνικές,
  • να τις προεκτείνουν σε πειραματικό και ερευνητικό επίπεδο,
Course Downloads:

© 2020 eetf.uowm.gr