Χαρακτική ΙΙΙ

7ο εξάμηνο, Εργαστήριο Χαρακτικής – Έντυπης Τέχνης

Διδάσκουσα - ων Παπαδοπούλου Σοφία
Κωδικός Μαθήματος Εσχ. 7α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση