Χρωματολογία – Σχεδιολογία

3ο εξάμηνο, 5ο εξάμηνο, 7ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Επε.02
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Η έννοια του χρώματος και της εικαστικής φόρμας. Η φυσική του χρώματος. Χρωματικός κύκλος και χρωματική σφαίρα. Ιδιότητες και αλληλεπιδράσεις των χρωμάτων. Βασικά, συμπληρωματικά και θερμά, ψυχρά χρώματα. Κλίμακες τόνων και αποχρώσεων. Η λειτουργία τους στη φύση και στην τέχνη. Χρωματικές θεωρίες και απεικονίσεις χρωματικών συστημάτων. Η οπτική αντίληψη του χώρου και η εικαστική σύνθεση. Το μάτι και η όραση. Η Γεωμετρία στην τέχνη. Βασικοί κανόνες προοπτικής, σκιαγραφίας και αξονομετρίας. Μελέτη αναλογιών, αξόνων. Τοποθέτηση της τρισδιάστατης σύνθεσης στο δισδιάστατο σχεδιαστικό επίπεδο. Το σημείο, η γραμμή, η επιφάνεια, ο όγκος, το χρώμα και η υφή. Ο χρόνος, ο ρυθμός και το μέτρο στο εικαστικό δημιούργημα. Υλικά σχεδίου, χρώματος και η χρήση τους.

Βιβλιογραφία

Arnheim, R. (2005). Τέχνη και οπτική αντίληψη. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο.

Ίττεν, Γ. (1998). Τέχνη του Χρώματος. Αθήνα: Εκδόσεις Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.

Κλέε, Π. (1989). Η εικαστική σκέψη (Tόμ. I & Τόμ. II). Αθήνα: Μέλισσα.

© 2020 eetf.uowm.gr