Διπλωματική – 1ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

9ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Ζιώγας Γιάννης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΑ.Δ1
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 16
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 28
Ο/η φοιτητής/τρια προτείνει την θεματική της διπλωματικής. Ατομική εργασία με κάθε φοιτητή/τρια. Κείμενο ατομικού στοχασμού

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση