Διπλωματική – 2ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

10ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΒ.Δ2
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 18
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 30
Το εξάμηνο αυτό είναι αφιερωμένο στην ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας η οποία θα πρέπει να είναι η απόρροια και το καταστάλαγμα όλων των κατακτήσεων τεχνικών και αισθητικών των προηγούμενων εξαμήνων. Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να συμπυκνώνει όλες τις προσφερόμενες γνώσεις από το σύνολο των μαθημάτων του Τμήματος να έχει προσωπικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπη.

© 2020 eetf.uowm.gr