Διπλωματική – 3ο Εργαστήριο Ζωγραφικής

10ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Κοντοσφύρης Χάρης
Κωδικός Μαθήματος ΕζωΓ.Δ2
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 18
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 30
Ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας με διερεύνηση των εννοιολογικών και τεχνικών
προδιαγραφών που θα την σχηματίζουν

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση