Ελληνική Τέχνη 20ου αιώνα – Σύγχρονη ελληνική τέχνη

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γοδόση Ζωή
Κωδικός Μαθήματος Θ.029
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με τις εκδηλώσεις της ελληνικής τέχνης στη διάρκεια του 20ου αιώνα και να έρθουν σε επαφή με το καλλιτεχνικό έργο που παράγεται στον ελληνικό χώρο, καθώς και εκείνο των ελλήνων καλλιτεχνών της διασποράς που εντάσσεται στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης κατά τη μετάβαση στον 21ο αιώνα. Ειδικότερα εξετάζεται η σχέση της ελληνικής τέχνης με το μοντερνισμό την εποχή του Μεσοπολέμου και το αίτημα για σύνδεση με την διαχρονική πολιτισμική παράδοση του ελληνισμού. Στο πλαίσιο της μεταπολεμικής τέχνης παρουσιάζονται οι τάσεις της Αφαίρεσης, η τέχνη της δεκαετίας του ‘70 σε σχέση με την πολιτική κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ελλάδα και οι νέες μορφές τέχνης των επόμενων δεκαετιών (εγκαταστάσεις, καλλιτεχνικές δράσεις, μορφές ψηφιακής τέχνης). Αξιολόγηση του μαθήματος με εργασίες που παρουσιάζουν οι φοιτητές /τριες στο μάθημα.

Βιβλιογραφία

Αδαμοπούλου, Α. (2000). Ελληνική Μεταπολεμική Τέχνη, Εικαστικές Παρεμβάσεις στο Χώρο. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Παπανικολάου, Μ. (2005). Η Ελληνική Τέχνη του 20ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.

Χρήστου, Χ. (1996). Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική του 20ου αιώνα. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση