Ευρωπαϊκή Τέχνη: 19ος – 20ος αιώνας

1ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Γοδόση Ζωή
Κωδικός Μαθήματος Θ.021
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με την τέχνη του 19ου αιώνα και να κατανοήσουν με τη διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση των μοντερνιστικών κινημάτων. Στο μάθημα παρουσιάζεται η μετάβαση από την αυλική τέχνη των ευρωπαϊκών κρατών στον κλασικισμό, η διαμόρφωση των καλλιτεχνικών ρευμάτων και ο ρόλος των Ακαδημιών, ο ρομαντισμός και η θέση του καλλιτέχνη στην κοινωνία του 19ου αι. Παρουσιάζονται επίσης οι εκδηλώσεις του ρεαλισμού, του ιμπρεσιονισμού, του συμβολισμού, της art nouveau και οι μετιμπρεσιονιστικές τάσεις, καθώς και τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά κινήματα του 20ου αι. μέχρι το 1940: φωβισμός, εξπρεσιονισμός, κυβισμός, φουτουρισμός, κονστρουκτιβισμός, Bauhaus, Ρωσική Πρωτοπορία, τάσεις της Αφαίρεσης, Dada, μεταφυσική ζωγραφική, σουρεαλισμός. Αξιολόγηση του μαθήματος με γραπτές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

Argan, G. C. (1998). Η Μοντέρνα Τέχνη (Λ. Παπαδημήτρη, Μετάφ.). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Arnason, H. H. (2006). Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης (Μ. Παπανικολάου, Επιμ., Φ. Κοκαβέσης, Μετάφ.). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Χαραλαμπίδης, Α. (1995). Η Τέχνη του 20ου αιώνα (3η εκδ.). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση