Γλυπτική

5ο εξάμηνο, Εργαστήριο Γλυπτικής

Διδάσκουσα - ων Παπαδάκης Έκτωρ
Κωδικός Μαθήματος Εγλ.2
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18

Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις μέσα από την παρατήρηση μοντέλου.(δημιουργία προτομής, σκίτσα – μελέτες από πηλό με έμφαση στην απόδοση του πραγματικού). Σπουδή φιγούρας από φυσικό πρωτότυπο σε.1/2 του φυσικού μεγέθους. Ασκήσεις σε μια θεματική με φορμαλιστική και εννοιολογική προσέγγιση (αρνητικό – θετικό, επαναλαμβανόμενο σχήμα). Διδασκαλία των βασικών αρχών του ανάγλυφου και παράλληλη εκμάθηση της τεχνικής της μεταφοράς του πρωτότυπου έργου από τον πηλό στο γύψο ή τερακότα (καλούπια, εκμαγεία). Προσωπικό έργο.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση