Γλυπτική

6ο εξάμηνο, Εργαστήριο Γλυπτικής

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Εγλ.3
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 9
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 18

Σπουδή εκ του φυσικού, ασκήσεις μέσα από την παρατήρηση μοντέλου (δημιουργία προτομής, σκίτσα – μελέτες από πηλό με έμφαση στην απόδοση του πραγματικού). Σπουδή φιγούρας από φυσικό πρωτότυπο σε.1/2 του φυσικού μεγέθους. Ασκήσεις σε μια θεματική αλλά και προτάσεις θεματολογίας από τους φοιτητές. Παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου καλλιτεχνών που σχετίζονται με την θεματική που επιλέγει να εργαστεί κάθε φοιτητής/τρια. Συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριων στις δράσεις – επισκέψεις, που διοργανώνει το Εργαστήριο. Προσωπικό έργο.

© 2020 eetf.uowm.gr