Η εικαστική ανάγνωση του έργου τέχνης και η αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Επε.10
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Κύριο στόχο του μαθήματος, αποτελεί η ανάδυση και ανάδειξη σημείων και σημαινόμενων σε εικαστικά έργα τέχνης, τα οποία καθορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Στη διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες θα ακολουθήσουν μια διαδικασία, μέσα από την οποία, θα κληθούν:

  1. Να ανιχνεύσουν σε ένα έργο τέχνης, όχι μόνο τα μορφικά στοιχεία και τον καθοριστικό τους ρόλο στη διαμόρφωση του εκάστοτε έργου, αλλά επίσης, σύμβολα και κρυμμένα νοήματα που σηματοδοτούνται και επηρεάζονται από τα συμφραζόμενα αυτού (εποχή δημιουργίας, είδος τέχνης, κίνημα, στόχοι δημιουργίας κ.ά.).
  2. Να μετατρέψουν την εικαστική γνώση, σε κατανοητή εικαστική γλώσσα, την οποία θα χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.Η αξιοποίηση των έργων τέχνης, συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας και συμπληρώνει κομβικά και ουσιαστικά την εικαστική αγωγή στην εκπαίδευση.

Βιβλιογραφία

Kandinsky, Wassily, Για το πνευματικό στην τέχνη. Νεφέλη, 1981.

Kandinsky, Wassily Σημείο, γραμμή, επίπεδο. Συμβολή στην ανάλυση των ζωγραφικών στοιχείων. Δωδώνη, 1996.

Πανόφσκυ, Έρβιν, Μελέτες Εικονολογίας. Νεφέλη, 1991.

Gunther Kress – Theo van Leeuwen, H Aνάγνωση των εικόνων. Επίκεντρο, 2010.

Peter Burke, Αυτοψία. Μεταίχμιο, 2003.

Semir Zeki, Εσωτερική όραση. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002.

© 2020 eetf.uowm.gr