Ιστορία Αρχιτεκτονικής

Courses

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Επθ.02
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση των αρχιτεκτονικών στοιχείων και ρευμάτων που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο 18ου – 20ου αιώνα. Επαναστατική αρχιτεκτονική, Νεοκλασικισμός, Ιστορισμός, Εκλεκτικισμός στην Ευρώπη και την Αμερική, Art Nouveau και μοντέρνο κίνημα, κονστρουκτιβισμός, εξπρεσιονισμός. Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα το 19ο και 20ο αιώνα. Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις και διαλέξεις ειδικών στην ιστορία της αρχιτεκτονικής που εξετάζεται. Η βαθμολογία προκύπτει από την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

Φιλιππίδης Δ. (1994). Νεοελληνική αρχιτεκτονική. Αθήνα: Μέλισσα.

Λάββας Γ. (2002). Επίτομη ιστορία της αρχιτεκτονικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Frampton K. (1987). Μοντέρνα αρχιτεκτονική: ιστορία και κριτική. Αθήνα: Θεμέλιο.

© 2020 eetf.uowm.gr