Μεταπολεμικά Κινήματα

4ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Βασιλείου Κωνσταντίνος
Κωδικός Μαθήματος Θ.026
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις εκδηλώσεις της μεταπολεμικής τέχνης, τη μετεξέλιξη των μοντερνιστικών κινημάτων, τη διαμόρφωση των κινημάτων των νέων πρωτοποριών καθώς και με το έργο των βασικότερων εκπροσώπων της τέχνης αυτής της περιόδου. Γίνεται αναφορά σε κινήματα και τάσεις: Pop Art, Op Art, τάσεις της Αφαίρεσης στην Ευρώπη και την Αμερική, Νέος Ρεαλισμός, Arte Povera, Fluxus, Land Art, Αρχειακή τέχνη, Performance, Video Art. Στο μάθημα εξετάζονται επίσης οι συνθήκες, οι οποίες σε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο διαμορφώνουν τις εξελίξεις στον τομείς των εικαστικών τεχνών. Αξιολόγηση του μαθήματος με εργασίες που παρουσιάζουν οι φοιτητές/τριες στο μάθημακαι γραπτές εξετάσεις.

Βιβλιογραφία

Εμμανουήλ, Μ. (2013). Ιστορία της Τέχνης από το 1945 σε πέντε ενότητες, Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν.

Foster, H., Krauss, R., Bois, Y.A., και Buchloch B., (2007). Η Τέχνη από το 1900, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

© 2020 eetf.uowm.gr