Περιβαλλοντική Τέχνη

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Επε.06
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Στο μάθημα αυτό αναλύονται το τοπίο και η φύση, ως πολιτισμική κατασκευή και ως αφήγηση αντίστοιχα, μέσω καλλιτεχνικών έργων, κινηματογραφικών ταινιών, ιστορικών και θεωρητικών κειμένων. Παρουσιάζονται προσεγγίσεις του τοπίου και της φύσης στη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική και στις ευρύτερες εφαρμογές της αρχιτεκτονικής, από τη Land Art μέχρι σήμερα και αναλύεται η προβληματική που αναπτύσσεται γύρω από τη σχέση του τοπίου και της φύσης με το σώμα και την ανθρώπινη παρουσία αντίστοιχα. Τέλος εξετάζονται οι αφηγηματικές πρακτικές έργων φωτογραφίας, φωτο-ιστορίας και νέων μέσων. Το μάθημα διεξάγεται με οπτικο-ακουστικές παρουσιάσεις, επιτόπια βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις των φοιτητικών project. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε αυτό κρίνεται απαραίτητη.

Βιβλιογραφία

Αυγητίδου, Α. & Στυλίδης Ι. (2009). Μεταφορά Αναμνήσεων. Θεσσαλονίκη: Cannot not design.

Andrews, M. (1999). Landscape and Western Art. Οξφόρδη: Oxford University Press.

Lailach, M. (2007). Land art. Χονγκ Κονγκ κ.ά.: Taschen.

© 2020 eetf.uowm.gr