Πολιτική και Τέχνη

6ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Επιστημονικός συνεργάτης
Κωδικός Μαθήματος Επθ.18
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Εξετάζεται η δομική και λειτουργική σχέση της πολιτικής με την τέχνη. Εννοιολογείται η γλώσσα ως παράσταση και η πολιτική ως πραγματικότητα. Τα δυο πεδία, τέχνη και πολιτική, που συγκροτούν την κουλτούρα ερμηνεύονται μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών συμβάσεων, όπου αντανακλώνται οι κοινωνικές κατασκευές. Το έργο τέχνης, ως μορφή και περιεχόμενο, προσεγγίζεται ως κάτι μη αυθαίρετο, χωρίς αυτό να ακυρώνει ή να παραμορφώνει την αυτονομία του καλλιτέχνη να εκφραστεί ερμηνεύοντας και αναλύοντας ο ίδιος το πολιτικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας μέσω του έργου του ένα νόημα που ως λόγος, τελικό προϊόν, διαφοροποιείται. Αν μια πολιτική πραγματικότητα διαμορφώνει ένα καθεστώς γνώσης στο οποίο εντάσσεται ο καλλιτέχνης, πέρα από την επιβολή εξουσίας και ερμηνευόμενης αλήθειας, σε ένα ευρύτερο παίγνιο διαμορφώνεται μια παραγωγική συνθήκη έκφρασης και δημιουργίας.

Βιβλιογραφία

Συλλογικό έργο, (Δασκαλοθανάσης, Ν., Μεταξάς, Α.) (2007). Το πορτρέτο και η κρίση της αναπαράστασης. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη

Μεταξάς, Α. (2007). Υπαινικτικά πορτραίτα. Αθήνα: Καστανιώτη

Edelman, E. (1996). From Art to Politics: How Artistic Creations Shape Political Conceptions. Chicago: University of Chicago Press.

Edelman, E. (1985). The Symbolic Uses of Politics. USA:University of Illinois Press

Mesc, C. (2013). Art and Politics: A Small History of Art for Social Change Since 1945. London: I.B.Tauris.

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση