Ψηφιακές τέχνες ΙΙ – Εικονικός χώρος και σύνθεση

6ο εξάμηνο, Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.6γ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια και διεύρυνση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές στο µάθημα εμβάθυνσης Εικονικός χώρος και σύνθεση Ι με έμφαση στη διαδικτυακές εφαρμογές. Συνεχίζεται η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού µέσα από συγκεκριµένες θεµατικές σε επιλεγµένους δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους ενώ παράλληλα οι µέθοδοι επεξεργασίας και σύνθεσης του µέσα από τη χρήση εξειδικευµένων τεχνικών για την ανάρτησή του στο διαδύκτιο. Γίνεται παρουσίαση των βασικών εννοιών στο σχεδιασμό στο διαδυκτιακό χώρο και ειδικότερα σε ζητήματα διαδραστικότητας και σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας. Αναλύονται τα βασικά εργαλεία σχεδιασμού. Γίνεται παρουσίαση των στόχων και του σχεδιασμού µέσα από επιλεγµένα παραδείγµατα καθώς και εκτεταµμένη παρουσίαση των χαρακτηριστικών της νέας γλώσσας επικοινωνίας της κινούµενης εικόνας και ήχου όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί. Το μάθημα διεξάγεται με παρουσιάσεις ,προβολές ,διαλέξεις.

Κοκκώνης Μιχάλης, Μπαντιμαρούδης Φιλήμων, Πασχαλίδης Γρηγόρης (2010). Ο πολιτισμός του ήχου και του θεάματος.  Αθήνα:Κριτική

Μαρίνα Ρήγου (2014). Απο τη Ψηφιακή επανάσταση στη ψηφιακή επιτήρηση. Αθήνα: Ι.Σιδέρης

Course Downloads:

© 2020 eetf.uowm.gr