Ψηφιακές τέχνες ΙΙΙ – Εικονικός χώρος και σύνθεση

7ο εξάμηνο, Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνών

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.7γ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 3
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 4

Το µάθηµα αποτελεί συνέχεια και διεύρυνση των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές στο µάθημα εμβάθυνσης Εικονικός χώρος και σύνθεση ΙI με έμφαση στην επεξεργασία και ολοκλήρωση θεματικών που σχετίζονται με τις προσωπικές τους προτιμήσεις από το ευρύ φάσμα των ψηφιακών τεχνών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στα δύο προηγούμενα εξάμηνα εμβάθυνσης στο πεδίο. Έμφαση δίνεται στην ολοκληρωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους, με την περιγραφή και ανάλυση των στόχων τους, της ερευνητικής δραστηριότητας τους πάνω στην επιλεγμένη θεματική και της αντίστοιχης εννοιολογικής και τεχνικής τεκμηρίωσης της πρότασης τους. Συνεχίζεται η παρουσίαση επιλεγμένων εργαλείων ψηφιακού σχεδιασμού και σύνθεσης ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των εργασιών των φοιτητών/τριων. Έμφαση δίνεται σε τεχνικές σύνθεσης κινούμενων τριδιάστων γραφικών. Συνεχίζεται η παρουσίαση και ανάλυση επιλεγμένων παραδειγμάτων μέσα απο τη σύγχρονη ψηφιακή εικαστική σκηνή που να σχετίζονται με τις υπό επεξεργασία θεματικές. Το μάθημα διεξάγεται με παρουσιάσεις, προβολές, διαλέξεις.

Μανουέλ Κάστελς (2005). Ο γαλαξίας του διαδικτύου. Αθήνα: Καστανιώτης

Barry Hampe (2010). Παραγωγή ντοκιμαντέρ και βίντεο.  Αθήνα: Πλέθρον

© 2020 eetf.uowm.gr