Δεύτερη μέρα του Animation workshop

Στη δεύτερη μέρα του animation workshop σχεδιάστηκε  από τους φοιτητές δισδιάστατο  αντικείμενο (bouncing ball) σε κίνηση καθώς και ένα stop motion animation  υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Σαββαίδη. Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό. Δείτε το βιντεάκι στους Φλώρους εικαστικούς

© 2020 eetf.uowm.gr