Διαδικτυακό Συνέδριο «Performance Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών  διοργανώνει
το Διαδικτυακό Συνέδριο
«Performance Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές»
1 & 2 Απριλίου 2022
Το συνέδριο αφορά στην performance ως πεδίο καινοτομίας στις τέχνες, τη φιλοσοφία, τις επιστήμες, κοινωνική ανθρωπολογία, ψυχανάλυση, εκπαίδευση και αφορά επίσης στην πρωτοποριακή φιλοσοφική, εννοιολογική και σχεδιαστική πρακτική διαπραγμάτευσή της στην τέχνη, την εκπαίδευση [τυπική, μη τυπική και άτυπη] και τη σύνδεσή της με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές κοινοτικής δράσης και ακτιβισμού [για έμφυλες διακρίσεις, κουήρ φεμινισμό, εθνοτικές διακρίσεις, ρατσισμό, περιβάλλον].
Απευθύνεται σε καλλιτέχνες, και θεωρητικούς, επιστήμονες, στοχαστές, ερευνητές, συγγραφείς, εκπαιδευτικούς και φοιτητές που πραγματεύονται επιστημονικά, καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά την performance.
♦  info
http://performance.upatras.gr/
email επικοινωνίας: confperfo@upatras.gr

© 2020 eetf.uowm.gr