Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση 2015-16 (Ιούνιος-Οκτώβριος)

Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση Τμήματος Εικαστικών Σχολής Καλών Τεχνών

 

Το φυσικό αντικείμενο της Διευρυμένης Πρακτικής αφορά την υλοποίηση δράσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές/τριες να αποκτήσουν καλλιτεχνική και επαγγελματική εμπειρία στον πραγματικό χώρο όπου θα εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί εφικτή: «η ουσιαστική αλλά και τυπική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή», όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση υποβολής. Η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν έχει συνδεθεί μέχρι τώρα με την παραγωγή, που στην περίπτωση του ΤΕΕΤ συνίσταται στο δίπολο καλλιτεχνική δραστηριότητα-σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να λειτουργεί και για το 2016.

 

Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση θα διαρκεί και οι φοιτητές /τριες:

  1. Εργάζονται 240 ώρες επί δύο μήνες
  2. Αποζημιώνονται με 280 ευρώ το μήνα
  3. Πιστώνονται με τρεις διδακτικές μονάδες
  4. Ασφαλίζονται από το Πανεπιστήμιο

 

Οι δύο μήνες υλοποίησης θα επιτρέψουν σους φοιτητές/τριες να εργαστούν ουσιαστικότερα και να εμβαθύνουν στη διαδικασία. Ταυτόχρονα οι φορείς θα επωφεληθούν από την απασχόληση των φοιτητών/τριων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση ενδιαφέροντος στην praktikiaskisipdm@gmail.com για να πάρουν σειρά προτεραιότητας.

 

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr