Διεξαγωγή μαθήματος 2020-21

Η διεξαγωγή του μαθήματος θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας zoom και θα ξεκινάει στις 18.30.

Παρακαλείσθε να προσέρχεσθε στην ώρα έναρξης.

© 2020 eetf.uowm.gr