Επικαιροποίηση Ανακοίνωσης εναλλακτικής εργασίας στον εισαγωγικό Κύκλο Εκκλησιαστικών Τεχνών συναδέλφων παρελθόντων ετών

Έπειτα από αιτήματα συναδέλφων παρελθόντων ετών που έχουν το εργαστηριακό μάθημα σε εκκρεμότητα και λόγω προγράμματος μαθημάτων δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα κατά το τρέχον εξάμηνο, επικαιροποιώ την Ανακοίνωση εναλλακτικής εργασίας ειδικά γι’αυτούς, προκειμένου να εργαστούν διαζευτικά για την ολοκλήρωση του μαθήματος. Πρωτάτο Δυτική Όψη

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
Εργαστήριο Εκκλησιαστικών Τεχνών
Φλώρινα 23 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση

Προς: Φοιτητές,-τριες «κύκλου» του εαρινού εξαμήνου 2012-2013 στο Εργαστήριο Εκκλησιαστικών Τεχνών
Θέμα: Εναλλακτική εργασία εξαμήνου

Αγαπητοί-ες συνάδελφοι,

Για όσους-ες συναδέλφους επιθυμούν να εργαστούν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο διαζευτικώς με τις εργαστηριακές ασκήσεις του εαρινού εξαμήνου προτείνεται η εξής άσκηση με τις παρακάτω παραμέτρους:

1. Επιλέξτε ένα Ι. Ναό της περιοχής από την οποία κατάγεστε, ο οποίος να διαθέτει τοιχογραφικό διάκοσμο και εικόνες τέμπλου
2. Συζητήστε με τον εφημέριο του Ναού ή κάποιον Επίτροπο ή ερευνήστε από σχετική βιβλιογραφία, βρείτε, φωτογραφήστε και καταγράψτε:
2.1. Ιστορικά στοιχεία: πότε κτίστηκε, από ποιους κτήτορες, με τι υλικά
2.2. Μορφολογικά στοιχεία: τι τύπος ναού είναι, έχει κάποιο αξιοπρόσεκτο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, μετρήστε και σχεδιάστε κάτοψη, όψεις (βόρεια, νότια, ανατολική, δυτική) με μια σχετική αναλογία (δεν ενδιαφέρει η απόλυτη γραμμική αποτύπωση υπό κλίμακα ακριβείας, αλλά η κατανόηση των πληροφοριών του κτίσματος σχεδιαστικά)
2.3. Πότε εορτάζει ο Ναός, εικόνα και στοιχεία για το βίο του Αγίου ή της εορτής
2.4. Περιγράψτε τον εσωτερικό τοιχογραφικό διάκοσμο: αγιογραφικό πρόγραμμα, αγιοκατάταξη/ ανά όψη εσωτερική (ανατολική, βόρεια, δυτική, νότια)
2.5. Ποιος ζωγράφισε τις εικόνες του τέμπλου και τις τοιχογραφίες, βιογραφικά στοιχεία
2.6. Σχολιάστε το ύφος και την τεχνοτροπία του αγιογραφικού αποτελέσματος
3. Σχεδιάστε με όποιο υλικό προτιμάτε (γραφίτη, κάρβουνο, μελάνι κοκ): α. μια εικόνα του τέμπλου, β. μια τοιχογραφία του Ναού
4. Ζωγραφίστε με όποιο υλικό προτιμάτε (ακουαρέλα, τέμπερα κοκ) α. μια τοιχογραφία ή εικόνα του Ναού, β. μια ενδιαφέρουσα όψη εξωτερική του Ναού, γ. το τοπίο στο οποίο είναι ενταγμένος ο Ναός
5. Παρουσιάστε όλα τα παραπάνω ευσχήμως σε μέγεθος σελίδων Α4
6. Ο χρόνος παράδοσης της εργασίας είναι η ημέρα των εξετάσεων
7. Την εργασία μπορούν να την διαπραγματευτούν και συνάδελφοι προηγούμενων εξαμήνων που εκκρεμεί η εξέτασή τους στο μάθημα.

Ο Διδάσκων

Δημοσθένης Αβραμίδης

© 2020 eetf.uowm.gr