Επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 2021

Η επιβράβευση αφορά τις καλύτερες ερευνητικές εργασίες των Σχολών του Ιδρύματος που δημοσιεύτηκαν εντός του έτους 2020 σε περιοδικά της διεθνούς βάσης SCOPUS και του καλύτερου εικαστικού έργου της Σχολής Καλών Τεχνών.

Παρακαλούμε να μεταβείτε στο σύνδεσμο https://rc.uowm.gr/?p=58654 για περισσότερες πληροφορίες και για την κατάθεση της αίτησής σας.

Επίσης, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Γκούπα Κατερίνα στο τηλέφωνο 2461 0 56446 (k.goupa@uowm.gr).

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ SIGNED

© 2020 eetf.uowm.gr