Εργαστήριο Εκκλησιαστικών Τεχνών Ανακοίνωση/Φλώρινα 16 Νοεμβρίου 2014

Θέμα: Χρήση από κοινού του εργαστηριακού χώρου του εισαγωγικού Κύκλου Γ΄ εργαστηρίου Ζωγραφικής
Προς: Πρωτοετείς φοιτητές/τριες και κάθε ενδιαφερόμενο/η

Λόγω μη επάρκειας του εργαστηριακού χώρου της Αγιογραφίας προκειμένου να εργαστούν και οι πρωτοετείς που επέλεξαν τον εισαγωγικό Κύκλο στην Αγιογραφία, θα χρησιμοποιηθεί από κοινού ο χώρος του εισαγωγικού Κύκλου του Γ΄ εργαστηρίου Ζωγραφικής.

Η σύνθεση που στήθηκε με την παρουσία και τη συνεργασία όλου του εισαγωγικού Κύκλου Αγιογραφίας προτείνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που θα εργαστούν να σημαδεύουν στο έδαφος του εργαστηρίου τη θέση του καβαλέτου τους, διότι θα μετακινούνται ώστε να διαπραγματεύονται και οι δύο συνθέσεις εντός του χώρου.

Επίσης μετά το πέρας της εργασίας κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να απομακρύνει το έργο του από το καβαλέτο του για να χρησιμοποιηθεί από τους αντίστοιχους φοιτητές του Γ΄εργαστηρίου Ζωγραφικής.

Δημοσθένης Αβραμίδης

19

21

20

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

22

© 2020 eetf.uowm.gr