ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ/ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

IMG_2664

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΙΤΗ 30/09/2014

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ 11:00 (ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΥΚΛΟΥ)
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ/ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι 18:00 (ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Ο Διδάσκων

Τάσος Πρωτοψάλτου

© 2020 eetf.uowm.gr