Αίτηση διπλωματικής για το εαρινό εξάμηνο 2013-14

Ανακοίνωση
Σχετικά με την αίτηση διπλωματικής για το εαρινό εξάμηνο 2013-14

Οι αιτήσεις/δηλώσεις για τον χώρο παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας και επιλογής των βαθμολογητών θα ξεκινήσουν στις 12 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαΐου.
Σε συνεννόηση με τον επόπτη/καθηγητή ορίζετε τον Α’ και Β’ βαθμολογητή.

Ανακοίνωση για ορισμό βαθμολογητών

© 2020 eetf.uowm.gr