Αίτηση για ορκωμοσία Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Όσοι φοιτητές πρόκειται να ορκιστούν μέσα στον Δεκέμβριο του 2021, παρακαλούνται να κάνουν αίτηση και να στείλουν συμπληρωμένα τα επισυναπτόμενα αρχεία έως και την Τρίτη 16/11/2021.

 

Από τη Γραμματεία της Σχολής

Αίτηση για πτυχίο

Δήλωση ολοκλήρωσης υποχρεώσεων για πτυχίο

© 2020 eetf.uowm.gr