Αιτήσεις για την Ορκωμοσία Απριλίου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές θα ορκιστούν τον Απρίλιο, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία την αίτηση πτυχίου μέχρι και την Παρασκευή 26/03/21.

Επιπλέον, να καταθέσουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 3ο χλμ Φλώρινας – Νίκης την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο (Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) θα ακυρωθεί από τη Γραμματεία μέσω του συστήματος http://academicid.minedu.gov.gr/). Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, θα κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

Από την Γραμματεία

Αίτηση για πτυχίο

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr