ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ (ΤΑΛΕΝΤΑ)» ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 υποβάλλονται στο Τμήμα από 20 μέχρι και 30 Ιουνίου 2017.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α)   Αίτηση συμμετοχής

β)   Απολυτήριο Γυμνασίου

γ)   Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου

δ)   Αντίγραφο ταυτότητας

δ)  Φάκελο με εργασίες και ειδικότερα δέκα (10) ασπρόμαυρα σχέδια και πέντε (5) έργα με χρώμα σε διάσταση 50Χ70 εκ.

 

  • Σύμφωνα με τη με αριθμό Φ.151/50945/Α5 (ΦΕΚ 507/03-04-2015 τ. Β’) οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν στο εν λόγω σύστημα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους.
  • Εάν τα δικαιολογητικά σταλούν με ταχυμεταφορές πρέπει η αίτηση να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 

Αίτηση για άτομα με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση

© 2020 eetf.uowm.gr